lu.se

Byggnadskonstruktion

Lunds Tekniska Högskola

Kursinformation

Antal poäng: 9 hp

Läsperiod: VT1-2

Ansv. lärare:Susanne Heyden

Obligatorisk för: IBYA

Kursplan